Nieuws

 

Henk Boes koning 2001

Tijdens het koningsschieten zaterdag 28 april jl. heeft Henk Boes het laatste stuk van de door oud koning LuciŽn gemaakte hardhouten vogel afgeschoten. Hiermee is Henk de nieuwe koning van het St. Catharina Gilde. Na 120 schoten was de strijd gestreden. Het komende jaar zal Henk Boes het Gilde voorgaan bij alle officiele activiteiten en zal hij zijn beste beentje voorzetten op het OLS 2001 wat in Weert wordt georganiseerd. 


Koningsschieten 2001

Het koningsschieten 2001 zal niet zoals eerder gemeld met Koninginnedag 2001 zijn maar zaterdag 28 april a.s. Het bestuur heeft besloten om het drukke programma van Koninginnedag niet nog meer te belasten. De vaste dag voor het koningsschieten is daarom vastgesteld op de zaterdag voor Koninginnedag. Valt Koninginnedag zelf op een zaterdag dan is het koningsschieten een week eerder.  


18 nieuwe leden

Tijdens de najaarsvergadering van 29 oktober jl. zijn 18 nieuwe leden toegetreden tot het Gilde. Zij hebben allen een aspirantlidmaatschap van een jaar achter de rug en zijn allen de stemronde uitstekend doorgekomen. 


Verplaatsing koningsschieten

Op de najaarsvergadering van 29 oktober jl. is besloten om het jaarlijkse koningsschieten te verplaatsen van kermiszaterdag naar koninginnedag. Zo heeft het Gilde een nieuwe koning vlak voor het nieuwe seizoen en niet net na het oude seizoen. Deze beslissing heeft tot gevolg dat in het jaar 2000 geen koningsschieten zal plaatsvinden en de huidige koning LuciŽn tot 30 april 2001 koning zal zijn.


Nieuwe koning

Tijdens het traditionele koningsschieten op kermiszaterdag 25 september 1999 heeft LuciŽn Adriaens zich koning geschoten. Tijdens een heftige strijd op de zeer solide houten vogel, gemaakt door oud koning Harrie van de Kruijs, viel het laatste stuk na 206 schoten. LuciŽn Adriaens, zoon van de huidige Daeke (voorzitter) Bert Adriaens, is 30 jaar oud en al vanaf de heroprichting aktief lid van het Gilde.